Za výmenu veľkosti alebo farby tovaru sa považuje situácia keď predavajúci doručí tovar so zhodnou veľkosťou a farbou podľa objednávky, avšak požadovná veľkosť a/alebo farba zákazníkový nesedí, tak v takomto prípade dôjde k výmene zhodného typu tovaru s inými parametrami alebo k výmene za iný tovar. V ostatných prípadoch treba postupovať ako odstúpenie od zmluvy. 

Náklady spojené s výmenou tovaru sú plne hradené Kupujúcim, ako náklady spojené s doručením k Predávajúcemu a 3,50 EUR s DPH ako náklady spojené s opätovným záslaním tovaru ku Kupujúcemu k čomu bude pripočítany alebo odpočítaný rozdiel kúpnej ceny v prípade zámeny tovaru za iný druh tovaru s rozdielnou cenou.

Pri výmene tovaru je Kupujúci povinný vyplníť formulár k výmene tovaru: Stiahni tu

Tovar zabaľte do pôvodného obalu, nepoškodený, nepoužívaný, čistý a pošlite ho doporučenou poštou (Nie na dobierku - nebude prebratá) na našu adresu: Ing. Rastislav Krišanda, Nad traťou 24, Kežmarok 060 01. K balíku priložte kópiu faktúry so žiadosťou o výmenu , kde nezabudnite uviesť: Vaše meno, adresu a telefónne číslo. Po obdržaní prvej výmeny Vám len za 3,50 € zašleme späť Vami vybratý tovar, ktorý popíšete v príloženom formulári.